งานทำฐานตอม่อรับเครน เครนไฟฟ้าแบบคานคู่ พร้อมชุด scissors ยกชิ้นงาน เป็นหนึ่งความภูมิใจที่นำเสนอให้ลูกค้า